27 oktober 2018

Inschrijven

De kosten voor dit eveneMENT zijn  € 15,00 +  € 2,50  per persoon.

Inschrijven is nog steeds mogelijk. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, zal de inschrijving sluiten.

Wil je zo vriendelijk zijn om het inschrijfgeld over te boeken naar rekeningnummer NL91RABO0179172743 ten name van Stichting AA & HUNZE evenement o.v.v. je naam + het aantal personen.

Het is niet meer mogelijk je aan te melden voor het AA & HUNZE eveneMENT 2018.

Inschrijfformulier AA&HUNZE eveneMENT 27-10-2018

Stuur dit naar: info@aaenhunze-evenement.nl of per post naar: Bartelaar 3, 9468 CJ ANNEN