29 oktober 2022

Inschrijven

De kosten voor dit eveneMENT zijn  € 15,00 +  € 2,50  per persoon.

Inschrijven is al mogelijk. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, zal de inschrijving sluiten.

Wil je zo vriendelijk zijn om het inschrijfgeld over te boeken naar rekeningnummer NL91RABO0179172743 ten name van Stichting AA & HUNZE evenement o.v.v. je naam + het aantal personen.

 

Inschrijfformulier AA&HUNZE eveneMENT 29-10-2022

 

 

Stuur dit naar: info@aaenhunze-evenement.nl of per post naar: Bartelaar 3, 9468 CJ ANNEN