29 oktober 2022

Reglement

• Deelname is voor eigen risico. Bestuursleden, noch dienstdoende personen dragen enige verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen, dieren en/of materiaal.
• Het inschrijfgeld voor het AA&HUNZE eveneMENT bedraagt € ..,.. per aanspanning (hiervan komt een deel ten goede aan KiKa). Het bedrag kunt u na de ontvangstbevestiging, onder vermelding van “Inschrijving AA&HUNZE eveneMENT en uw naam” binnen 14 dagen overmaken naar Rabobank-rekeningnummer NL91 RABO 0179172743 t.n.v. Stichting AA&HUNZE eveneMENT. Bij het niet verschijnen op het evenement, blijft u het inschrijfgeld verschuldigd aan de Stichting.
• Er wordt € 5,00 statiegeld gevraagd voor uw wagennummer, te voldoen bij aanvang van het evenement. Deze dient te worden bevestigd aan de menwagen.
• Na inlevering van het wagennummer, aan het einde van het evenement ontvangt u uw bedrag aan statiegeld terug op het secretariaat, samen met een door onze sponsoren aangeboden verrassing.
• Uw paarden/pony’s dienen te zijn ingeënt tegen influenza. Bij het ophalen van het wagennummer, op de dag zelf, moet u uw vaccinatieboekje kunnen tonen.
• Om het geheel vlot te laten verlopen vragen we u minimaal één uur voor de start aanwezig te zijn en de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie te volgen. Er kan een deelnemer zijn uitgevallen zodat er eerder kan worden gestart.
• Zowel op het terrein van de manege, de onmiddellijke omgeving daarvan als tijdens de rit vragen we u de door de organisatie gegeven aanwijzingen op te volgen.
• U dient WA-verzekerd te zijn.
• Elke deelnemer wordt geacht op de openbare weg zich aan de geldende verkeersregels te houden. Let dus goed op.
• Honden aan de lijn.
• Gebruik van hoofddeksel tijdens de rit (met hindernissen) is verplicht.
• Deelname is pas gegarandeerd na ontvangst van het inschrijfgeld (zodat geen mensen afgewezen worden).